24210 80042

24210 66437

Γενικές Πληροφορίες: info@charalampous.gr

 

 

Τμήμα Μεγάλων Επιχειρήσεων

Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Μιλτιάδης

email: miltos@charalampous.gr

 

Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος

Υπεύθυνη: Μερκουρίου Νίκη

email: niki@charalampous.gr

 

Τμήμα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Υπεύθυνη: Γιαννουσά Ντίνα

email: ntina@charalampous.gr

 

Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Υπεύθυνη : Σακαβάλα Ιωάννα

email: pavlina@charalampous.gr